Beslut om hävande av eldningsförbud

Länsstyrelsen i Stockholm och Uppsala län har beslutat att upphäva gällande eldningsförbud i båda länen. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 14.00 den 7:e augusti 2021. Beslutet motiveras med att hög brand- och spridningsrisk ej längre råder i skog och mark. Beslutet är fattat i samråd med länets räddningstjänster.

Beslut om hävande av eldningsförbud

Eldning avrådes kvarstår

Obs! Notera att tidigare avrådan från eldning i skog och mark fortfarande gäller trots upphävandet av eldningsförbudet.

Mer information