Beredskapsvecka vecka 39 – invigning i Upplands Bro kommun 25 sept.

Beredskapsveckan invigs i Upplands-Bro kommun den 25 september av kommunen tillsammans med många andra aktörer, däribland Brandkåren Attunda.

Beredskapsvecka vecka 39 – invigning i Upplands Bro kommun 25 sept.

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39 varje år och är ett initiativ från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Årets tema är "öva" och handlar om att vara förberedd om krisen kommer. Upplands-Bro har ett fullspäckat program för veckan där du, bland annat, kan ta del av olika evenemang och seminarier.

Ta del av hela programmet och läs mer här!