Bada säkert i sommar

Varje år omkommer och skadas många barn och vuxna i samband med bad och båtar. För att förebygga olyckor finns det några saker du kan tänka på. Att ha kunskap om risker och hur du kan undvika dessa gör att du kan känna dig tryggare.

Bada säkert i sommar

Bada säkert

 • Bada alltid tillsammans med någon.
 • Simma längs med stranden och inte för långt ut.
 • Håll uppsikt, tänk på att barn och vuxna oftast drunknar i tysthet.
 • Simma inte under bryggor och hoppställningar.
 • Hoppa eller dyk inte på okänt vatten eller där varningsskyltar anger att det är grunt.
 • Spring inte på bryggor, du kan falla och skada dig.
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
 • När du ska livrädda någon – ha alltid något mellan dig och den nödställde, den så kallade
  förlängda armen.
 • Lek inte med livräddningsmaterial – det är viktigt att utrustningen fungerar vid en nödsituation.

Video om vattenlivräddning - när olyckan är framme

Denna video är framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och lär dig hur du ska agera när olyckan är framme.

Säkerhet i båten

 • Använd alltid flytväst. Kontrollera att flytvästen har lämplig passform och bärighet.
 • Kontrollera att båten är sjöduglig och att all utrustning fungerar.
 • Sitt ner i båten – byt plats en i taget om absolut nödvändigt.
 • Stanna vid båten om du faller i vattnet.
 • Om du behöver hjälp – vifta långsamt med armarna över huvudet och åt sidorna.
 • Ta upp en nödställd i aktern på båten.
 • Drick inte alkohol när ni är ute på sjön.
 • Skaffa kunskap om sjömärken och de regler som gäller ute på sjön.
 • Meddela hemma vart ni ska åka och när ni tänker komma tillbaka. Om färdplanen ändras, glöm inte att meddela detta.