Avslutning för Gender Coach

I måndags den 22 oktober var det dags för tredje och sista tillfället för räddningstjänstens eget Gender Coach-program som startade i mars månad i samarbete med nätverket jämställd räddningstjänst (NJR), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Räddsam VG. Det var en värdig avslutning för de högre chefer på Räddsam VG som tog examen.

Under året har coacher och adepter haft dialoger mellan träffarna. På agendan den 22 oktober stod att leda i förändring och modets betydelse.

Aurora Cederholm, föreläste om att leda i förändring och modets betydelse att våga stå kvar. Deltagarna fick praktiska exempel genom Auroras berättelse om förändring av Göteborgs Stads varumärke i HBTQ-frågor. Resan från en stad med mycket våld och trakasserier av HBTQ-personer till pris av RFSL som en modig stad och bevis på hur stora förändringar på kort tid kan uppnås.

Helena Hoffman, Försvarsmakten och coach i årets Gender Coach, föreläste om behovet av ett Gender Coach-program i Försvarsmakten och hur det har blivit synkront med att som deltagare vara eller komma att bli högre chef i Försvarsmakten.


Avslutningsceremonin med kursansvariga Ida Texéll, ordförande NJR/kursansvarig och förbundsdirektör/räddningschef Brandkåren Attunda, Erik Flink, kurssamordnare NJR och handläggare jämställdhet och mångfald MSB och Anna Sahlberg, kurssamordnare NJR och samordnare Räddsam VG innehöll diplomutdelning och fina tal om fortsättning från deltagare till sina coacher och varmt tack till anordnarna som gjorde förändringsresan möjlig med Gender Coach-programmet.

I skrivande stund är det inte klart om det blir en fortsättning av Gender Coach under nästkommande år, men klart är att Räddsam VG:s chefer kommer fortsätta jämställdhetsarbetet och med stöd av varandra och programmets coacher.

Läs tidigare nyheter om Gender Coach

Om NJR

Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) bildades 2013 och verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas och känna sig trygga och välkomna. Nätverket arbetar också för en räddningstjänst som levererar ett jämställt medborgarbemötande. Huvudansvaret för att driva NJR skiftar varje år. 2018 är det Brandkåren Attunda som har ansvaret med Ida Texéll, förbundsdirektör/räddningschef som ordförande. Läs mer.

Mer information

Webbplats njr.nu.