Avslutning för Ekillaskolans trygghetsvärdar

Efter att ha varit igång det första läsåret med projektet skolbrandman och trygghetsvärdar i Ekillaskolan var det dags för avslutning på brandstationen i Märsta. På schemat stod test av värmekamera, åka brandbil, pingisturnering och fika med saft och bullar. Alla trygghetsvärdar fick också varsin biobiljett.

Det gjordes även en utvärdering och flera värdefulla synpunkter kom fram. Totalt består trygghetsgruppen av nio elever och nu kommer de som går ut årskurs 9, ersättas av 3 nya från årskurs 7.  

Det totala intrycket är att gruppen verkligen gör skillnad på skolan. Man kan påverka och lägga fram synpunkter som sedan får gehör och på så sätt skapa en tryggare och säkrare skola. Gruppen upplever att det är en väsentligt bättre miljö nu på skolan än för ett år sedan. 

Projektet drivs av Lars Söderberg, styrkeledare på Märsta brandstation, tillsammans med Kenneth Enoksson, skolbrandman på Valstaskolan och Anton Gustavsson, skolbrandman på Ekillaskolan. I samarbete med skolpersonal och lokala aktörer kunde projektet komma igång i Märsta.

Målet är att öka tryggheten på skolorna och förebygga skadegörelse. Kenneth och Anton är på plats på skolan en gång veckan för att skapa relationer med ungdomar som vuxna förebilder. Att utbilda elever som trygghetsvärdar är ytterligare ett sätt att öka kunskapen och förståelsen för konsekvenserna av exempelvis anlagda bränder.

Brandkåren Attunda ser stort värde i att samarbeta med samhällets olika resurser och ge ungdomarna möjlighet att påverka sin miljö och förmåga att agera i olika situationer.

Bakgrund

Projektet skolbrandman påbörjades under hösten 2015 efter ett antal anlagda skolbränder i Sigtuna kommun. Räddningstjänsten Skåne Nordväst och distriktet i Helsingborg har haft goda resultat av att jobba med barn och unga, därför var det naturligt att byta erfarenheter genom bland annat studiebesök.