Artikel - Översätter forskning till praktik

I årets första nummer av tidningen Brandsäkert som ges ut av Brandskyddsföreningen finns en artikel om att Brandkåren Attunda fokuserar på att ta fram och etablera koncept för fördjupade hembesök.

För Brandkåren Attundas del handlar det nu om att ta fram och etablera ett koncept för fördjupade hembesök där biståndshandläggarna förhoppningsvis ingår som en del i pusslet. Metodiken går ut på att först göra vanliga hembesök i utvalda områden och skulle räddningstjänsten då upptäcka riskpersoner blir nästa steg ett fördjupat hembesök.

– Vi tror att det blir bäst om de fördjupade hembesöken görs av en utvald grupp personer som arbetar ensamma eller i par med en individ under en längre tid för att sedan föra vidare det de ser till rätt instans. Jag ser räddningstjänsten som en katalysator som utöver att bidra med kunskap och information också föreslår åtgärder till den/de aktörer som sedan kan hjälpa personen vidare, säger Ola Carlén. 

Läs hela artikeln.