Artikel - Hon slogs mot jättebranden

I Upsala Nya Tidning den 2019-06-18 finns en artikel om Camilla Åbergh som ingår i vårt brandvärn och som var en av de som ryckte ut i måndags kväll efter att brandstyrkorna behövde bytas av i branden vid Arlanda. Det var hennes första insats.

De 16 i brandvärnet blev färdigutbildade i början av maj. Det är frivilligt att rycka ut. I måndags åkte nio av dem till basstationen i Märsta, bytte om till brandställ och sedan vidare till branden. I luften cirkulerade fortfarande en vattenbombande helikopter. Det rykte från marken och det pyrde överallt. Läs hela artikeln