Artikel - FRG är en viktig resurs för Brandkåren Attunda

I lördags den 4 maj fick 14 medlemmar ur Frivilliga resursgruppen (FRG) Upplands-Bro grundutbildning om skogsbränder, bekämpning och säkerhetsrisker, för att kunna bistå Brandkåren Attunda i händelse av en större insats. Läs artikel i lokaltidningen UBRO den 7 maj om samarbetet.

– Här i Upplands-Bro har vi en av landets bästa FRG-grupper. De är engagerade, intresserade och i blandad ålder vilket gör att de är en utmärkt resurs man ska tillvarata på! För mig var det självklart att fortsätta det samarbete vi redan påbörjat i kommunen! Varför "uppfinna" en ny grupp frivilliga när vi redan har något vi vet fungerar säger Tomas Wrådhe, distriktschef på Brandkåren Attunda, i Upplands-Bro och Knivsta.

Läs artikeln