Är du i Almedalen den 2 juli?

Välkommen till två seminarier som arrangeras av Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om ledarskap i förändring under Almedalsveckan i Visby.

Räddningstjänsten ska förhindra alla typer av olyckor och erbjuda ett likvärdigt skydd åt alla invånare. Jämställdhet och mångfald ska vara en självklarhet. Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bjuder in till två seminarier om ledarskap i förändring.

Inbjudan som PDF

Att styra och leda en räddningstjänst för alla

Måndag den 2 juli kl 10.45–11.15
Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2. Lokal Ala.

Beskrivning av samhällsfrågan

Tiderna förändras – hur ser framtidens räddningstjänst ut? Vad betyder en räddningstjänst för alla och är en jämställd räddningstjänst en starkare räddningstjänst? Vid seminariet beskriver ledare sina personliga erfarenheter om varför svensk räddningstjänst behöver bli mer jämställd och hur det påverkar service till invånare. Vi resonerar även om krav från samhället och framtidens räddningstjänst.

Medverkande

Chefer och ledare från Sveriges räddningstjänster och MSB.
Moderator: Erik Flink, MSB.

Läs mer om eventet i Almedalsprogrammet

http://program.almedalsveckan.info/event/view/52688.

Kontaktperson

Veronica Stolt, Brandkåren Attunda, 070-421 33 06.

Att leda i förändring kräver mod

Måndag den 2 juli kl 11.30–12.00
Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2. Lokal Ala.

Beskrivning av samhällsfrågan

Varför väcker frågor om jämställdhet motstånd och vad innebär det att leda i förändring? Vi för dialog om ledarskapet och modets betydelse i ett förändringsarbete.

Medverkande

Chefer och ledare från Sveriges räddningstjänster, Försvarsmakten och MSB.
Moderator: Erik Flink, MSB.

Läs mer om eventet i Almedalsprogrammet

http://program.almedalsveckan.info/event/view/52710.

Kontaktperson

Veronica Stolt, Brandkåren Attunda, 070-421 33 06.