Andra tillfället för Gender Coach

I onsdags den 30 maj var det dags för andra tillfället för räddningstjänstens eget Gender Coach-program som startade i mars månad i samarbete med nätverket jämställd räddningstjänst (NJR), Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) och Räddsam VG.

Gender Coach 2018 är utformat som ett pilotprogram, riktat till tio räddningschefer inom Räddsam VG och ska tillgodose övergripande verksamhetsplaner för samverkan som respektive chefs individuella behov. Målet att ge deltagarna kunskap och motivation att öka jämställdheten inom den egna verksamheten.

Sedan första tillfället har coacher och adepter har haft dialoger mellan träffarna och nu möttes de igen i helgrupp för att forma handlingsplaner. På agendan den 30 maj stod makt, strukturer och normkritiskt ledarskap. 

Valter Villko, MSB som var en av projektgruppens medlemmar under Försvarsmaktens framgångsrika program föreläste och bjöd på goda exempel och tips på handlingsprogram. Det inspirerade deltagarna till att finslipa sina handlingsplaner.

Love Nordenmark, SKL föreläste om maskulinitetsnormer och hur det begränsar kvinnor och män i yrkesval, i relationer, sökande efter hjälp och stöd och begräsningen och få var den unika person den är.  Tankeväckande och reflektioner om hur mansdominerande kulturer formas och befästs.

Deltagarna fick också möjlighet att möta sig själv och sina förutsättningar i livet med rollspelet ”privilege walk” med hjälp av Emelie Johansson, Brandkåren Attunda och Anna Sahlberg, Räddsam VG. Det fanns en mottaglighet om att det goda ledarskapet förpliktigar för en mångfald.

Coacherna och adepterna ses nu inte förrän i höst men dialogen och arbetet fortsätter på respektive hemmaplan även under sommaren.

Adepter

De tio adepter är chefer i räddningstjänsterna: Mitt Bohuslän, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda, Räddningstjänsten i Herrljunga kommun, Räddningstjänsten Storgöteborg, Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Samhällsskydd mellersta Skaraborg och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Coacher

De tio coacher kommer från dessa organisationer: Brandkåren Attunda, Försvarsmakten, MSB, Räddningstjänsten Halmstad, Räddningstjänsten Syd, Södertörns brandförsvarsförbund och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Kursansvariga

Ida Texéll, ordförande NJR/kursansvarig GCP 2018.
Anna Sahlberg, samordnare Räddsam VG/kurssamordnare GCP 2018.
Erik Flink, handläggare MSB/kurssamordnare/administratör GCP 2018.

Om NJR

Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) bildades 2013 och verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas och känna sig trygga och välkomna. Nätverket arbetar också för en räddningstjänst som levererar ett jämställt medborgarbemötande. Huvudansvaret för att driva NJR skiftar varje år. 2018 är det Brandkåren Attunda som har ansvaret med Ida Texéll, förbundsdirektör/räddningschef som ordförande. Läs mer.

Mer information

Webbplats njr.nu.