Anders Ygemans besök på Brandkåren Attunda

Onsdagen den 18 mars besökte inrikesministern Anders Ygeman, Järfälla brandstation för att få information om Brandkåren Attundas arbete och hur räddningstjänsten arbetar.

Besöket inleddes med att Ida Texell, förbundsdirektör och Douglas Lithborn, förbundsordförande presenterade Brandkåren Attunda och hur vi arbetar aktivt för att skapa det olycksfria samhället. Den bästa olycka är den som inte sker.

Därefter en kort filmvisning – hur snabbt det brinner i ett rum och Lars-Erik Kroon och Roy Zacharias berättade om trygghet och säkerhet i våra bostäder och hur Brandkåren Attunda arbetar med våra hembesök.

Ytterligare filmvisning – denna gång film från SKL - 13 trender för det kommunala uppdraget mot 2020. Ola Carlén berättade om utmaningar i att hantera den förebyggande uppdraget och Sten Andersson om utmaningar för det operativa systemet. Därefter tog Ida Texell vid och summerade megatrender.

Det var en bra förmiddag med bra diskussioner om alarmeringstjänst, framtid, uppdrag och effekter mm. Besöket avslutades på framsidan av stationen med strålande solsken, där Anders Ygeman fick se och åka brandbil. Ida Texell överlämnade brandhjälm, brandfilt samt önskade Anders Ygeman lycka till i sitt uppdrag.

Fler bilder på vår facebooksida.