Ambulans till Sigtuna brandstation

Från och med den 1 februari kommer en ambulans vara stationerad på Sigtuna brandstation. Ambulansen kommer verka vardagar, måndag-fredag, kl. 8.00-16.00. Vi medborgare och kollegor i Sigtuna kommun är väldigt glada och tacksam för detta och välkomnar våra kollegor och ser fram emot ett gott samarbete.

Det finns många fördelar med att ambulansen finns på brandstationen. Det bidrar till en ökad förståelse för varandras roller, och ger bättre samarbete på en olycksplats. Att dela station innebär också en möjlighet till återkoppling och utvärdering av arbetet i efterhand och att kunna utbyta råd och erfarenheter mellan verksamheterna.