Allt vanligare med brand i batteriförsedda elektronikprodukter

Elsäkerhetsverket har nyligen förbjudit försäljning och återkallat 14 stycken USB-laddare på grund av mycket allvarliga brister i konstruktion och märkning. Brandkåren Attunda har tidigare uppmärksammat problem vid laddning av så kallade Hoverboards och kan konstatera att riskerna i de två fallen är liknande.

Orsaken till att det kan börja brinna när man laddar mobilen, datorn eller liknande är det kan uppstå överhettning i själva USB-laddaren men i vissa fall är det själva batteriet som börjat brinna. 

Det finns några saker man kan göra för att minska risken för brand: 

 • Se till att ha en fungerande brandvarnare hemma. 
 • Använd originalladdare och CE-märkta produkter. 
 • Ladda på hårt underlag – inte i sängen eller soffan. 
 • Se till att laddaren och sladden är hela. Kassera produkten så fort den går sönder! 
 • Dra ut kontakten när du laddat klart. 
 • Om möjligt, undvik att ladda på natten. Ladda under uppsikt – antingen att du själv är i rummet eller att du har en fungerande brandvarnare där. 

Läs mer på Elsäkerhetsverkets webbplats. 

För Hoverboards gäller även

 • Se till att det finns CE-märke, tillverkare och typbeteckning.
 • Svensk bruksanvisning ska finnas om den köps i Sverige. 
 • Ladda bara under uppsikt och enligt tillverkarens bruksanvisning. 
 • Blir den väldigt varm i något läge, hör av dig till inköpsstället. 

Läs mer om Hoverboards.
För ytterligare information om Hoverboards på Arbetsmiljöverket.

Se till att ha brandvarnare, brandsläckare och brandfilt hemma. En brandvarnare låter dig sova gott och vakna fort. En brandsläckare och brandfilt hjälper dig när olyckan är framme. Läs mer om brandsäkerhet i hemmet.