8 av 10 dödsbränder sker i bostaden

2017 omkom 113 svenskar i bränder, vilket är det högsta antalet på sju år - det visar preliminär statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). En fjärdedel av de 80 % av dödsfallen som sker i bostäder, uppstår på grund av att man glömt stänga av spisen, somnat ifrån en cigarett eller där alkohol varit inblandat.

Äldre är överrepresenterade i statistiken, framförallt åldersgruppen 80 år eller äldre. Förutom i dödsbränder är denna grupp kraftigt överrepresenterad också för flera andra typer av olyckor. I de yngre åldersgrupperna ser man ofta att de omkomna konsumerat alkohol före olyckan.