Tillsyn enligt LBE

Brandkåren Attunda utför även tillsyn av efterlevnaden av lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011). Tillsynen omfattar kontroll av att trygg hantering av brandfarliga och explosiva varor sker, d.v.s. att lag och relevanta föreskriftskrav för rådande hantering uppfylls.

Brandkåren Attunda utför regelbundet tillsyn av de verksamheter (tillståndshavare) som har så pass omfattande hantering av brandfarlig vara att de omfattas av krav på tillstånd, enligt MSBFS 2013:3. Som utgångspunkt utförs tillsyn på dessa verksamheter vart annat år.

Utöver den tillsyn som sker regelbundet utför Brandkåren Attunda även tillsyn vid behov, t.ex. efter information om brist i brandskyddet. Detta kan ske både på de verksamheter som redan omfattas av regelbunden tillsyn eller verksamheter som normalt inte tillsynas.

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor är avgiftsbelagd, trots att den inte är frivillig. Läs mer om de taxor som omfattas av tillsyn.

Information inför tillsyn av brandfarlig och explosiv vara (PDF)

Försäljning av fyrverkerier

Årligen i samband med nyårsförsäljning av fyrverkerier gör Brandkåren Attunda även ej föranmälda, avgiftsfria kontroller av denna hantering.