Objekt som omfattas

I denna tabell anges vilka objekt som omfattas av kraven på skriftlig redogörelse för brandskyddet.