(TEST) Brandriskprognoser

Nedan finner du en interaktiv brandriskkarta med tillhörande brandriskprognoser. Vädret påverkar brandrisken i skog och mark. Prognoserna uppdateras flera gånger per dygn och finns tillgängliga för sex dygn avseende skogsbrandsrisk respektive två dygn för gräsbrandsrisk. Brandriskprognoserna görs av SMHI på uppdrag av MSB.

Vad är brandriskkartor?

Brandriskkartorna består av tre olika kartor som du hittar lite längre ner på sidan:

  • Skogsbrandsrisk spridning visar hur stor risk det är för brand i skogsmark, och hur snabbt elden kan komma att sprida sig.
  • Skogsbrandsrisk bränsleuttorkning anger uttorkningen i bränslet och de övre markskikten.  
  • Gräsbrandsrisk avser brandrisken i det torra fjolårsgräset under våren.